Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Mậu Thân – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Yến.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.