liên hệ

T-Design không chỉ hỗ trợ khi có vấn đề phát sinh, mà chúng tôi còn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng. Chỉ cần liên hệ, chúng tôi sẽ sẵn sàng để hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

Văn phòng:

Địa chỉ 1: Vo Nguyen Giap, Nam Long, Can Tho.
Địa chỉ 2: Nguyen Tri Phuong, An Khanh, Can Tho.
Điện thoại: 090.283.50.07
Email: t.design.ida@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/TDesignCoporation/