Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Khu CT8 – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Duy.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.