Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Kiên Giang.

Khách hàng: Mr Long.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.