Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Lê Lai – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Ngọc.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.