Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Bà Bộ – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Thanh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.