Dự án: Nhà cấp 4.

Địa điểm: Tây Đô Eco Park.

Khách hàng: Mr Hồng.

Qui mô: Nhà cấp 4 hiện đại.