Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Khu VHTĐ – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Cuong.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.