Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Diệu Hiền – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Nhơn.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.