Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Tây Nam Bộ – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Nhi.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.