Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Bình Thủy – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Diễm.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.