Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Ngân Thuận – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Phong.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.