Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Ngân Thuận – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Vũ.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.