Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Trần Bạch Đằng – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Hải.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.