Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Metro – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Giáp.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.