Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Long Thịnh – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Thủy.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.