Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC 586- Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Kenny Hùng.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.