Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Ô Môn – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Tuyền.

Qui mô: Nhà phố hiện đại

.