Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Nam Long – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Măng.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.