Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Hồng Loan – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Toàn.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.