Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Hồ Xáng Thổi – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Khánh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.