Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Quân Báo – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Thanh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.