Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Nguyễn Văn Cừ – Cần Thơ.

Khách hàng: Phở Nhật.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.