Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Hồng Phát – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Hai.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.