Dự án: Villa.

Địa điểm: Cái Răng – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr. Toni.

Qui mô: Biệt thự sân vườn.