Dự án: Biệt Thự Sân Vườn

Địa điểm: Vị Thanh.

Khách hàng: Mr Thanh.

Qui mô: Biệt Thự Sân Vườn.