Dự án: Spa.

Địa điểm: Long Xuyên.

Khách hàng: Diva Spa.

Qui mô: Văn phòng làm việc.

Ngoại thất

Nội Thất