Dự án: Quán cà phê.

Địa điểm: Cần Thơ.

Khách hàng: Tony Coffee.

Qui mô: Quán cà phê hiện đại