Dự án: Thiết Kế Nội Thất.

Địa điểm: Nguyễn Văn Linh – Cần Thơ.

Khách hàng: Zin.

Qui mô: Thiết Kế Nội Thất.