Dự án: Thiết Kế Nội Thất.

Địa điểm: KDC Hoàng Quân – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Ngọc.

Qui mô: Thiết Kế Nội Thất.