Dự án: Thiết kế nội thất.

Địa điểm: KDC Phú An – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Trường.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.