Dự án: Shop Giày.

Địa điểm: Ngô Quyền – Cần Thơ.

Khách hàng: Shop giày Ngô Quyền.

Qui mô: Cửa hàng giày.