Dự án: Hotel.

Địa điểm: Nguyễn Văn Cừ – Cần Thơ.

Khách hàng: Con Voi.

Qui mô: Khách sạn hiện đại.