Dự án: Biệt thự.

Địa điểm: Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Chón.

Qui mô: Biệt Thự Sân Vườn.