Dự án: Tiệm bánh December.

Địa điểm: Lý Tự Trọng – Cần Thơ.

Khách hàng: Tiệm bánh December.

Qui mô: Tiệm bánh hiện đại.