Dự án: Thiết Kế Nội Thất.

Địa điểm: Trần Bạch Đằng – Cần Thơ.

Khách hàng: Resort.

Qui mô: Thiết Kế Nội Thất Resort.