Dự án: Thiết Kế Nội Thất.

Địa điểm: KDC Hồng Loan – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Kiên.

Qui mô: Thiết Kế Nội Thất.