Dự án: Thiết Kế Nội Thất.

Địa điểm: KDC Hồng Phát – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Huy.

Qui mô: Thiết Kế Nội Thất.