Dự án: Thiết Kế Nội Thất Mirae Asset – Tòa Nhà VCCI

Địa điểm: Đại lộ Hòa Bình – Cần Thơ.

Khách hàng: Mirae Asset.

Qui mô: Thiết Kế Nội Thất.