Dự án: Văn Phòng T-Company.

Địa điểm: 01 – CT8, Cái Răng, Cần Thơ.

Khách hàng: T-Company.

Qui mô: Văn phòng hiện đại.