Dự án: Nhà trọ.

Địa điểm: KDC Hồng Phát – Cần Thơ.

Qui mô: Nhà trọ hiện đại.