Dự án: Nhà phố hiện đại.

Địa điểm: Khu CBĐHCT.

Khách hàng: Mrs Thuan.

Qui mô: Nhà phố.

Ngoại thất

Nội thất