Dự án: Nhà phố hiện đại.

Địa điểm: Vị Thanh, Hậu Giang.

Khách hàng: Mr. Trong.

Qui mô: Nhà phố.

Ngoại thất

Nội thất