Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Vị Thủy – Hậu Giang.

Khách hàng: Mr Thành.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.