Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC Hưng Phú – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Hùng.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.