Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Trần Nam Phú – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Hạnh.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.