Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: 30/4 – Cần Thơ.

Khách hàng: Mr Bảo.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.