Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Đồng Nai.

Khách hàng: Ms Ý.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.