Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: KDC 586 – Cần Thơ.

Khách hàng: Ms Hồng.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.