Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Bình Minh.

Khách hàng: Ms. Hiền.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.